Luni:12:00 - 19:00 | Marti/Miercuri : 09:00 - 13:00 | Joi : 10:00 - 19:00 | Vineri : 10:00 - 14:30 | Sambata : 12:30 -15:30

Servicii profesionale

Ai poti gasi toate serviciile pe care le ofer

Psihologia transporturilor

          Îmi doresc foarte mult să aduc o contribuţie pozivă în siguranţa transporturilor din ţara noastră, pentru a responsabiliza conducătorii auto şi pentru a mai preîntâmpina catastrofele rutiere care din păcate au loc zilnic pe şoselele noastre.

          Doresc să contribui la indentificarea compatibilităţii unei anumite persoane cu capacitatea de a fi conducător auto.

          În momentul de faţă evaluez persoane care vor să aplice pentru obţinerea permisului de conducere, categoriile „A” şi „B”, precum şi persoane doresc să opteze pentru redobândirea permisului de conducere, pentru aceleaşi categorii.

          Am obținut atestatul  de psiholog cu drept de libera practică  la data de 26.01.2013 pentru specialitatile ,,Psihologia muncii și organizațională” și pentru ,,Psihologia  Transporturilor’’.

          Examenul psihologic are o importanță foarte mare, deoarece are ca scop siguranța traficului rutier, și nu are ca scop limitarea dreptului unei persoane de a fi conducător auto.

          Un alt criteriu de admitere se referă la probabilitatea de succes sau eșec, iar obținerea unui aviz favorabil, este condiționată de existența competențelor necesare intrării în sistem.

          Etapa cea mai importantă în evaluarea psihologică, ce are ca scop conducerea autovehiculelor, este cea de consiliere care pregătește psihologic individul, în vederea adaptării lui la o activitate ce presupune o asumare constantă de risc.

          Examinarea psihologică urmărește prezența la nivel de admisibilitate a capacităților cognitive și psihomotrice de conducere auto, cât și nivelul deschiderii spre modelare și automodelare în direcţia valorizării comportamentului spre securitate rutieră.

          Examinările psihologice au avut ca scop evaluarea şi determinarea compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice postului de muncă.

          Examinarea psihologică în psihologia transporturilor, are ca scop creșterea fiabilității sistemului om-mașină-mediu, prin prevenierea și reducerea probabilității de apariție a disfuncționalităților de ordin uman, dar și realizarea unei baze de pornire în formarea și consolidarea comportamentelor de securitate rutieră.

 

 • Cabinetul meu este dotat cu urmatoarele instrumente psihologice:
 • Inventarul de personalitate DECAS
 • Inventarul de personalitate EPQ-R
 • Test STRES. Evaluarea a capacităţii de adaptare la stres
 • RAVEN- matrici progresive standard (SPM)
 • Bateria B.I.G. (aptitudini verbale și nonverbale)-
 • Test "ANALOGIE" aprofundează gândirea logică
 • Test TIM. Învăţare-Memorare
 • Test RM. Reactivitate Motorie
 • Test VRM. Vigilența și rezistență la monotonie (Oboseală)
 • Test RCMV (Reactivitate, Coordonare Motorie, Vigilenţă)
 • Test VIG (Vigilenţă, Timp Reacție de Discriminare)
 • Test TAC. Atenţie Concentrată
 • Test TAC-CMA (Atenție Concentrată și Comutativă)
 • Test MT (Memorie Topografică)

                            

 • Descrierea procesului de evaluare în psihologia transporturilor

Pentru o evaluare psihologică cât mai corectă, este obligatoriu să ne asigurăm că instrumentele folosite sunt validate pe populaţie romanească, sunt relevante pentru analiza aspectele profesionale vizate şi masoară trasături psihologice care corelează cu performanţa, iar timpul acordat evaluării sa fie suficient. Evaluarea psihologică trebuie să asigure identificarea atât a caracteristicilor psihologice solicitate pentru funcţia vizată cât şi cele contraindicate, să fie suficient de discriminative pentru a oferi date relevante.

            

          O examinare psihologică este necesar să parcurgă urmatoarele etape :

           1) Prezentarea a unui act de identitate a persoanei examinate în vederea verificări identităţii acesteia, înscrierea datelor şi a mătcii timbrului profesional (ce se ataşează avizului psihologic), în registrul de activităţi profesionale;

           2) Se stabileşte motivul examinării, după care i se înmânează persoanei care va fi evaluată o declaraţie pe proprie răspundere, în care va scrie principalele date de identificare personală, va declara daca se afla sau nu în evidență cu boli psihice sau cronice, dacă este sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor, dacă este sub influenţa unor medicamente, său dacă este obosit psihic sau fizic şi daca îi este teama de inălţime;

           3) Anamneza presupune colectarea datelor generale despre starea socială şi mediul familal al subiectului, date despre starea sanataţii lui, despre nivelul de şcolarizare, dezvoltare şi evoluţie profesională şi alte date semnificative în evoluţia persoanei examinate. În timpul interviului se va observa comportamentul non-verbal al persoanei, acest lucru putand oferi informații foarte importante despre aceasta, pentru a face o evaluare cât mai obiectivă şi completă a subiectului;

           4)  Administrarea probelor hartie creion;

           5)  Administrarea probelor pe suport informatic;

           6) Interpretarea rezultatelor evaluării, precizând caracteristicile semnificative ale subiectului cu relevarea punctelor forte, a deficienţelor şi a cauzelor psihice care le generează, prognoza comportamentului. Dupa parcurgerea acestor  etape, i se alcatuieşte un profil psihologic;

           7) La final se emite avizul psihologic, ce poate avea unul din următoarele rezultate: APT, INAPT, APT conditionat.

       

        Prelucrarea şi interpretarea probelor aplicate se realizează astfel:

-          corectarea, prelucrarea datelor, transpunerea în itemi sau scale;

-          raportarea la etaloane sau baremuri care dau indicii asupra caracteristicilor individului;

-          obţinerea profilului şi interpretarea acestuia, concretizarea concluziilor;

-          fişa de evaluare psihologică, comunicarea rezultatului, eliberarea avizului;

-          îndosarierea, numerotarea şi arhivarea caietului de examinare;

-          pastrarea documentelor arhivate conform legislaţiei în vigoare.

 

 •  Specificul examinării psihologice în vederea obţinerii permisului de conducere categoriilor „A” și „B”

           Conform legislaţiei în vigoare, cei care solicită înscrierea la cursurile unei şcoli de şoferi trebuie să facă dovadă că sunt apţi din punct de vedere psihologic şi medical pentru a conduce un vehicul.

           Pentru obținerea permisului de conducere categoriilor „A” și „B” se investighează: capacităţi cognitive (atenţie perceptivă, memorie, operativitatea gândirii), capacităţi operaționale (capacitatea de a acţiona pe baza de patternuri de răspunsuri formate şi consolidate prin exersare,  ce implică coordonare,  rapiditate,  precizie,  corectitudine motorie),  capacitatea de adecvare a comportamentului la diferite tempouri de acţiune, tipul de reactivitate a capacităţii de reglare şi autoreglare (echilibru emoţional şi temperamental).

           Identificarea simptomelor semnificative, cu relevarea punctelor forte, a deficienţelor, a calităților psihice,  precum şi prognoza comportamentului pe baza acestor relevări,  sunt aspecte esenţiale ce nu trebuiesc omise în cadrul evaluării de obținere a permisului de conducere pentru categoriile  „A” și „B” .

           Examenul psihologic în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile „A” și „B” trebuie să se realizeze pe baza unui minim de cinci probe, plus anamneza și interviul.  Probele aplicate trebuie să vizeze:

            1.  Operativitatea şi eficiența atenţiei perceptive: două probe care să ofere informaţii cu privire la atenţia concentrată şi comutativă; o probă de măsurare a vitezei de percepere, a stimulilor vizuali în mişcare.

            2.  Potenţialul psihomotor: o probă de reactivitate care să ofere informaţii privind nivelul abilităţilor motorii, modul de învăţare, formare, consolidare şi automatizare a schemelor operaţional-executive, caracteristicile dinamicii personale modul de adaptare afectivă la solicitări şi 1 proba-timp de reacţie care să ofere informaţii privind tipul de reactivitate.

            3.  O probă ce vizează echilibrul emoţional şi temperamental, precum şi o personalitate fără accentuări patologice sau dizarmonii.

Cron Job Starts