Luni:12:00 - 19:00 | Marti/Miercuri : 09:00 - 13:00 | Joi : 10:00 - 19:00 | Vineri : 10:00 - 14:30 | Sambata : 12:30 -15:30

Servicii profesionale

Ai poti gasi toate serviciile pe care le ofer

Psihologia securităţii naţionale

Sunt Psiholog Specialist în specialitatea ,,Psihologia Siguranței Naționale’’.

Iată competențele mele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale [1]:

 

 a) evaluare psihologică:

 • evaluarea psihologică în vederea selecției pentru angajare/ admitere în instituțiile de învățământ din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 • evaluarea psihologică în vederea supravegherii sănătății personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 • evaluarea psihologică pentru deținerea și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării;
 • evaluarea psihologică pentru a desfășura operațiuni cu materiale și substanțe explozive;
 • evaluarea psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor legislative în vigoare;
 • evaluarea contextului muncii în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale în funcție de caracteristicile mediului organizațional;
 • diagnoza climatului organizațional în scopul optimizării funcționării instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice;
 • contribuții la validarea unor metodologii și instrumente de evaluare psihologică în specialitate.

 Cunoștințe: psihologia muncii și organizațională, psihologie clinică, psihologie militară, psihologia sănătății, psihopatologie și psihiatrie, evaluare psihologică, instrumente, tehnici și metode de evaluare psihologică, metode de evaluare a grupurilor, organizației, etica profesiei de psiholog.

Abilități: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; abilități de intervievator; manifestarea unei atitudini empatice; utilizarea instrumentelor, tehnicilor și metodelor de evaluare individuală a oersonalității, aptitudinilor, competenței sau motivației, etc; utilizarea de metode și tehnici de evaluare a grupurilor, organizației, diagnoza climatului organizațional; aplicarea principiilor și standardelor etice în evaluarea psihologică; oferirea de feedback clar și relevant, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alți specialiști;

 

 b) intervenție psihologică de specialitate:

 • asistența psihologică a personalului instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prin programe și măsuri specifice, menite să asigure condițiile privind adaptarea la mediul de muncă specific, creșterea performanțelor profesionale, identificarea timpurie a semnelor/ simptomelor tulburărilor psihice și remisiunea stărilor disfuncționale, precum și menținerea sănătății psihice a asistaților; asistența psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor în vigoare;
 • consiliere psihologică în specialitate; activități specifice psihologiei operaționale în vederea asigurării psihologice a operațiilor militare, misiunilor, intervențiilor și acțiunilor operative;
 • participare la validarea metodelor de asistență psihologică; participare în implementarea de proiecte în domeniul de specialitate.

       Cunoștințe: psihologia muncii și organizațională, psihologie clinică, psihologie militară, psihoterapie, psihopatologie și psihiatrie, consiliere psihologică, psihologia dezvoltării, psihologia sănătății, etica profesiei de psiholog.

      Abilități: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, ascultare activă; elaborarea și desfășurarea de programe de profilaxie psihologică; utilizarea tehnicilor și metodelor specifice activității de asistență psihologică, utilizarea tehnicilor de intervenție privind adaptarea la solicitările muncii, tehnicilor de reducere a stresului ocupațional, tehnicilor de bază privind adaptarea la stres; utilizarea de metode și tehnici privind pregătirea psihică specifică pe tipuri de misiuni; utilizarea tehnicilor de psihoterapie și consiliere psihologică; oferirea de feedback clar și relevant.

[1] Conform normelor CPR din 11 ianuarie 2019, publicate în MO cu numarul 173, din 05.03.2019 privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică

Cron Job Starts